Holland Shielding Systems BV Website Overenskomst

Webstedet hollandshielding.com ("Webstedet") er en online informationstjeneste, der leveres af Holland Shielding Systems BV ("hollandshielding.com"), underlagt din overholdelse af nedenstående vilkår og betingelser.

LÆS DETTE DOKUMENT NØGAGLIGT FØR TILTAGELSE ELLER BRUG AF SITET. Ved at få adgang til eller bruge hjemmesiden accepterer du at blive bundet af de vilkår og betingelser, der er fastsat nedenfor. Hvis du ikke ønsker at blive bundet af disse vilkår og betingelser, kan du ikke få adgang til eller bruge hjemmesiden. Hollandshielding.com kan ændre denne aftale på et hvilket som helst tidspunkt, og sådanne ændringer vil være effektive umiddelbart efter postering af den ændrede aftale på webstedet. Du accepterer at revidere overenskomsten med jævne mellemrum for at være opmærksom på sådanne ændringer og din fortsatte adgang eller brug af hjemmesiden skal blive udelukket din konklusive accept af den ændrede overenskomst.

1. Ophavsret, Licenser og Idéindlæg

Hele indholdet af hjemmesiden er beskyttet af internationale love om ophavsret og varemærker. Ejeren af ​​ophavsret og varemærker er hollandshielding.com, dets datterselskaber eller andre tredjepartslicensgivere. DU MÅ IKKE MODIFIKERE, KOPIERE, REPRODUKERE, REPUBLICERE, UPLOAD, POST, SENDE ELLER DISTRIBUTERE, I ANVENDELSE, MATERIALET PÅ SITET, HERUNDER TEKST, GRAFIK, KODE OG / ELLER SOFTWARE. Du må muligvis udskrive og downloade dele af materiale fra de forskellige områder af webstedet udelukkende til din egen ikke-kommercielle brug, forudsat at du accepterer ikke at ændre eller slette copyright eller proprietære meddelelser fra materialerne. Du accepterer at give hollandshielding.com en ikke-eksklusiv, royaltyfri, verdensomspændende, evigvarende licens, med ret til underlicens, at reproducere, distribuere, transmittere, oprette afledte værker af, offentligt vise og offentligt udføre materiale og Andre oplysninger (herunder, men ikke begrænset til, ideer indeholdt deri for nye eller forbedrede produkter og tjenester), du sender til alle offentlige områder på webstedet (såsom opslagstavler, fora og nyhedsgrupper) eller via e-mail til hollandshielding.com på alle måder Og i ethvert medie, der nu er kendt eller herefter udviklet. Du giver også hollandshielding.com ret til at bruge dit navn i forbindelse med de indsendte materialer og andre oplysninger samt i forbindelse med alle reklamer, marketing og reklamemateriale relateret hertil. Du accepterer, at du ikke har adgang til hollandshielding.com for enhver påstået eller faktisk overtrædelse eller misbrug af enhver ejendomsret i din meddelelse til hollandshielding.com.

VAREMÆRKER

Publikationer, produkter, indhold eller tjenester, der henvises til heri eller på webstedet, er de eksklusive varemærker eller servicemarkeder af hollandshielding.com. Andre produkt- og firmanavne, der er nævnt på webstedet, kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.


2. Brug af webstedet

Du forstår, at med undtagelse af oplysninger, produkter eller tjenester, der er tydeligt identificeret som værende leveret af hollandshielding.com, kan hollandshielding.com ikke betjene, kontrollere eller godkende nogen information, produkter eller tjenester på internettet på nogen måde. Bortset fra hollandshielding.com-identificerede oplysninger, produkter eller tjenester, tilbydes alle oplysninger, produkter og tjenester, der tilbydes via webstedet eller på internettet, generelt af tredjeparter, der ikke er tilknyttet hollandshielding.com a. Du forstår også, at hollandshielding.com ikke kan garantere eller garantere, at filer, der er tilgængelige til download via webstedet, er fri for infektion eller vira, orme, trojanske heste eller anden kode, der manifesterer forurenende eller ødelæggende egenskaber. Du er ansvarlig for at gennemføre tilstrækkelige procedurer og kontrolpunkter for at opfylde dine særlige krav til nøjagtigheden af ​​dataindgang og -udgang og for at opretholde et middel uden for webstedet til genopbygning af eventuelle tabte data.

DU ANTALER ALT ANSVAR OG RISIKO FOR DIN BRUG AF SITET OG INTERNET. Hollandshielding.com LEVERER WEBBPLATSEN OG RELATERET OPLYSNINGER "SÅDAN ER" OG GØR IKKE ENHVER UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, REPRÆSENTATIONER ELLER ENDORSEMENTS HVORFOR (INKLUDERET UDEN BEGRÆNSNING GARANTIER FOR TITEL ELLER IKKE-KRÆNKNING ELLER DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL) MED HENSYN TIL TJENESTEN SKAL INGEN ANSVAR FOR ANSØGNING ELLER SERVICE FRA SERVICE ELLER PÅ INTERNET GENERELT OG HOLLANDSHOLDING.com ANSVARLIG FOR ANSØGNINGER ELLER DIREKTE ELLER SKADER SOM DIREKTE ELLER INDIREKT FRA EN SÅDAN TRANSAKTION. DET ER ALMINDELIG DIN ANSVAR TIL AT EVALUERE NØJAGTIGHED, FULDSTÆNDIGHED OG ANVENDELSE AF ALLE UDTALELSER, RÅD, TJENESTER, MERCHANDISE OG ANDRE OPLYSNINGER, DER LEVERES GENNEM TJENESTEN ELLER PÅ INTERNETT GENERELT. Hollandshielding.com GARANTERER IKKE, AT TJENESTEN SKAL UBEGRÆNSES ELLER FEJLFRI ELLER DER SKADES I TJENESTEN, SKAL KORREKTERES.

Du forstår desuden, at den rene art af internettet indeholder uindfriede materialer, som nogle af dem er seksuelt eksplicit eller kan være modstridende for dig. DIN TILGANG TIL SÅDANNE MATERIALER ER PÅ DIN RISIKO. Hollandshielding.com HAR IKKE KONTROL OVER OG ACCEPTERER IKKE ANSVAR FOR SÅDANNE MATERIALER.

ANSVARSBEGRÆNSNING

HOLANDSHOLDING.com ER INGEN ANSVARLIG FOR (I) EVENTUELLE, FØLGENDE ELLER INDIREKTE SKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADER FOR TAB AF FORBETALINGER, AFBRUG AF VIRKSOMHEDER, PROBLEMSTØB ELLER INFORMATION, OG LIGNENDE) AF ANVENDELSEN ELLER ANSVAR FOR AT BRUGE TJENESTEN, ELLER INFORMATIONER ELLER TRANSAKTIONER, DER LEVERES AF TJENESTEN, ELLER DOWNLOADET FRA TJENESTEN ELLER ENHVER UDBRINGELSE AF DENNE INFORMATION ELLER SERVICE. SELV OM hollandshielding.com ELLER DETS GODKENDTE REPRÆSENTANTER HAR ER ADVISET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER ELLER (II) EVENTUELLE SKADER, SOM ER ANSVARLIGE FOR FEJL, UBEGRÆNSNINGER ELLER ANDRE UAKKYDIGHEDER I TJENESTEN OG / ELLER MATERIALERNE ELLER INFORMATIONER, DER VAR NEDLAGET AF TJENESTEN. Da nogle stater ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af ansvar for foelge eller begivenheder, kan ovenstående begrænsning ikke finde anvendelse på dig. I SÅDANNE STATER, er hollandshielding.com ANSVAR BEGRÆNSET TIL DEN STØRSTE MANGLENDE LOVGIVNING.

Hollandshielding.com giver intet udtryk over nogen anden hjemmeside, som du kan få adgang til via denne eller som kan linke til dette websted. Når du åbner et websted uden for hollandshielding.com, skal du forstå, at det er uafhængigt af hollandshielding.com, og at hollandshielding.com ikke har nogen kontrol over indholdet på den pågældende hjemmeside. Derudover betyder et link til et hollandshielding.com webside ikke, at hollandshielding.com støtter eller accepterer ethvert ansvar for indholdet eller brugen af ​​et sådant websted.


3. Skadesløsholdelse

Du accepterer at holde skadesløs hollandshielding.com, dets embedsmænd, direktører, medarbejdere, agenter, licensgivere, leverandører og tredjepartsinformationsudbydere til Tjenesten fra og imod alle skader, omkostninger, skader og omkostninger, herunder rimelige advokater ' Gebyrer, der skyldes enhver overtrædelse af denne Aftale (herunder uagtsom eller uretmæssig adfærd) af dig eller enhver anden person, der har adgang til Tjenesten.


4. Tredjeparts rettigheder

Bestemmelserne i afsnit 2 (brug af Tjenesten) og 3 (Skadesløsholdelse) er til gavn for hollandshielding.com og dets officerer, direktører, medarbejdere, agenter, licensgivere, leverandører og eventuelle tredjepartsinformationsudbydere til Tjenesten. Hver enkelt enkeltperson eller enhed skal have ret til at påberåbe og håndhæve disse bestemmelser direkte mod dig selv.


5.Term; Afslutning

Denne aftale kan opsiges af en af ​​parterne uden forudgående varsel af en eller anden grund. Bestemmelserne i afsnit 1 (Ophavsret, Licenser og Idéindgivelser), 2 (Brug af Tjenesten), 3 (Skadesløsholdelse), 4 (Tredjemandsrettigheder) og 6 (Diverse) overlever enhver opsigelse af denne Aftale.


6.Miscellaneous

Denne aftale skal alle reguleres og fortolkes i overensstemmelse med nederlandsk lovgivning, der gælder for aftaler, der er indgået og skal udføres i Holland. Du accepterer, at enhver retssag eller procedure mellem hollandshielding.com og dig for ethvert formål vedrørende denne aftale eller parternes forpligtelser herunder udelukkende skal anlægges i en føderal eller statslig domstol med kompetent jurisdiktion, der sidder i Nederlandene. Eventuelle søgsmål eller krav, du måtte have med hensyn til Tjenesten, skal påbegyndes inden for et (1) år efter, at kravet eller aktionsårsagen er opstået, eller et sådant krav eller et søgsmål er udelukket. Hollandshielding.com's undladelse af at insistere på eller håndhæve strenge resultater af enhver bestemmelse i denne aftale, må ikke fortolkes som en undtagelse fra nogen bestemmelse eller ret. Hverken adfærdskodeksen mellem parterne eller handelspraksis skal handle for at ændre nogen bestemmelse i denne aftale. Hollandshielding.com kan til enhver tid rette sine rettigheder og pligter i henhold til denne aftale til enhver part uden varsel til dig.

Eventuelle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet her, er forbeholdt.

Har du lyst til...

  • Få et citat?
  • Stil et spørgsmål?
  • Eksporterer PDF ...