EMC-direktiv for enheder

Direktiv 2004/108 / EF begrænser elektromagnetiske emissioner af udstyr og faste installationer for at forhindre interferens forårsaget af andet udstyr eller faste installationer, eller at det kan påvirkes af interferens.

Dette indebærer elektriske apparater og armaturer, der indeholder elektriske (on) ic komponenter. Fabrikanten eller importøren skal gennemføre en intern revisionsprocedure for at vurdere, om udstyret opfylder de væsentlige krav i det nuværende direktiv.

Nuværende og fremtidige direktiv

Direktiv 2004/108 / EF

Det nuværende EMC-direktiv

Direktiv 2014/30 / EU

Den 19. april 2016 ophæves det nuværende EMC-direktiv og erstattes af direktiv 2014/30 / EU

Har du lyst til...

  • Få et citat?
  • Stil et spørgsmål?
  • Eksporterer PDF ...